LÄKANDE LÄSNING

Att vinna glädjen är en samling dikter om att ta sig från mörker till ljus och vinna glädje på vägen. Men det är mer än en diktbok. Du bjuds in att dela innehållet på ett meditativt sätt, där orden verkligen blir dina en stund och kan väcka något i dig. Genom att fokusera på hjärtat under läsningen kan du få kontakt med djupare delar inom dig. Det som kommer upp därifrån har möjlighet att läka. Och med läkning kommer alltid glädje.RESAN TILL GLÄDJEN

Trettioåtta dikter som kommer ur resan från djupt mörker och förtvivlan till sann glädje och förundran. Författaren heter Eva Flood. Med två söner begravda har hon rört sig långt in i de inre landskapen och umgåtts mycket med döden. En av de stora upptäckterna är att döden inte alls är vad hon trodde. En annan är att det är på botten som de vackraste pärlorna finns. En tredje upptäckt är att glädje är en kraftkälla, långt bortom att bara må bra.

Efter att ha arbetat som psykolog i tjugo år lämnade författaren tillbaka sin yrkeslegitimation in juni 2023, för att idag arbeta med andlig vägledning, healing och intuitiv terapi. Parallellt med att hjälpa klienter  läka sina trauman har hon gjort sin egen läkningsresa.